Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Śremie Sp. z o.o.
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Zakres działania » Przedmiot działalności

Przedmiot działalności


Do podstawowych zadań przedsiębiorstwa należy działalność usługowa w zakresie :

1)  wywozu i unieszkodliwiania  nieczystości stałych i płynnych, w tym odpadów niebezpiecznych,

2) oczyszczania miejscowości i innych usług w zakresie utrzymania porządku i czystości, w tym odśnieżanie,

3)  utrzymywania i konserwacji zieleni miejskiej,

4)  zarządzania składowiskiem odpadów (MSOK Mateuszewo),

5)  utrzymania cmentarzy i świadczenia usług pogrzebowych,

6)  zarządzania targowiskami  miejskimi oraz prowadzenie Hali Targowej,

7)  usług motoryzacyjnych w tym prowadzenie OSKP,

8) doradztwa dla firm w zakresie ochrony środowiska,

9)  remontów nawierzchni drogowych.

10) reklamy.

 

Redaktor: Kamila Królikowska Źródło: Kamila Królikowska
Utworzony: 2009-03-12 16:36:17 Ostatnia zmiana: 2010-05-21 12:01:49